Storno
Zkuste jít nabrigadu.cz ?

Největší výběr kvalitní práce, zaměstnání, příležitostí a volná místa pro všechny

. Vše ověřujeme a zaručujeme se za solidní chování.

Zkuste jít nabrigadu.cz ?

Největší výběr kvalitní práce, zaměstnání, příležitostí a volná místa pro všechny

. Vše ověřujeme a zaručujeme se za solidní chování.

Kde hledáte?
 
Jakou práci?
 
Všechny Hledat
Město práce
Mzda práce

Ochrana osobních údajů

Každý uživatel serveru NaStálo.cz (dále jen „server“) dostupného z internetové adresy (URL) www.nastalo.cz, který poskytuje společnost HRportals.cz s.r.o., IČ 05636540, se sídlem Hrnčířská 766/87, 470 01 Česká Lípa (dále jen “Provozovatel”) jako provozovateli serveru, své osobní údaje a další data v rámci využití služeb serveru, uděluje tímto Provozovateli svůj výslovný souhlas s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, se zpracováním uživatelem poskytnutých osobních údajů a dalších dat.

Uživatel poskytuje Provozovateli osobní údaje a další data zejména za účelem kontaktování uživatelů Serveru jinými uživateli Serveru, kteří mají zájem o nabídky práce zveřejněné na Serveru, zpracování a využití v rámci internetových serverů provozovaných Provozovatelem, dále k vzájemné komunikaci a zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a dalších dat uděluje uživatel Provozovateli na dobu neurčitou, a tento souhlas může být uživatelem kdykoliv odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného na adresu sídla společnosti Provozovatele. Provozovatel garantuje uživatelům i další práva uvedená v ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

37hioodiiggl2vm7d37ad01pj0